Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Ustka

TRWA III EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA USTKA !

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA USTKA NA 2018 ROK


Szanowni Mieszkańcy, w dniach od 1 lutego do 31 marca 2017r. można było składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2018 rok.

To Państwo mogliście zdecydować na co wydane zostaną 500 tysięcy złotych!  Projekty mogły dotyczyć zarówno pomysłów inwestycyjnych (np. modernizacja ulic, budowa placów zabaw, sztucznego lodowiska, czy ścieżek rowerowych), jak i społecznych w zakresie kultury, edukacji, rekreacji, czy sportu. To właśnie Mieszkańcy znają najlepiej potrzeby swojego otoczenia. Pomysły mieszkańców są także ważną wskazówką dla urzędników czego brakuje w naszym mieście.

Każdy składany przez Państwa projekt musiał uzyskać poparcie, wyrażone przez co najmniej 15 mieszkańców zameldowanych w Ustce. Szacunkowy koszt realizacji projektu pojedynczego zadania o charakterze inwestycyjnym nie mógł przekroczyć kwoty 400 tys. złotych, szacunkowy koszt realizacji projektu pojedynczego zadania o charakterze społecznym nie mógł przekroczyć kwoty 50 tys. złotych.

Zgłoszono 8 projektów: 4 o charakterze inwestycyjnym i 4 o charakterze społecznym. Wszystkie zgłoszone zadania zostały pozytywnie zweryfikowane.

Zadania pozytywnie zweryfikowane
do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.
 

Lp.

ID zadania

Tytuł zadania

Lokalizacja

Spełnienie

 wymogów formalnych

( tak – nie )

Wartość szacunkowa zadania

Merytoryczna komórka, która weryfikowała wniosek

Ocena merytoryczna

 

pozytywna - negatywna

1

 1 /2017

Rewitalizacja obiektu dawnej wieży ciśnień.

 

ul. Portowa

tak

250 tys. zł.

IKiOŚ

pozytywna

2

 2 /2017

Budowa Parku Street Workout.

 

Teren przy Trakcie Solidarności

tak

140 tys. zł.

IKiOŚ

 

pozytywna

3

 3 /2017

„Umysłowy siłacz”. Zagospodarowanie  terenu zielonego położonego wzdłuż ogrodzenia i drogi betonowej oddzielającej Gimnazjum od Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce.

Teren Gimnazjum

w Ustce

tak

280 tys .zł.

IKiOŚ

 

pozytywna

4

 4 /2017

Usprawnienie ruchu rowerowego na terenie Miasta Ustka poprzez budowę wiat przystankowych.

 

Teren Miasta

Ustka

tak

200 tys. zł.

IKiOŚ

pozytywna

5

 5 /2017

Święto ulicy Marynarki Polskiej.

Ulica Marynarki Polskiej w Ustce na odcinku od fontanny do Domu Rybaka

tak

 30 tys. zł.

PR

pozytywna

6

 6 /2017

Pożegnanie sezonu – impreza rozrywkowo- rekreacyjna dla mieszkańców Ustki.

Promenada Nadmorska

tak

50 tys. zł.

PR

 

pozytywna

 

7

 

 7 /2017

Jesienny piknik osiedlowy Święto na oś „Dunina”.

Parking i ulica Bursztynowa

tak

29 tys. zł.

PR

pozytywna

8

 

 

 8 /2017

Bieg po słońce – rekreacyjne zawody biegowe dla całych rodzin w ramach obchodów Dni Morza, czerwiec 2018.

Promenada Nadmorska  sąsiedztwo sceny

tak

18 tys. zł.

SOKS

 

pozytywna


Weryfikacja wniosków:

- o charakterze inwestycyjnym :Bernard Kowalczyk,
- o charakterze społecznym: Jacek Cegła, Piotr Wszółkowski


                                                          Konkurs "Nasza Ustka - nasz Budżet Obywatelski"

Aby rozpowszechnić wśród najmłodszych mieszkańców miasta wiedzę na temat budżetu zaprosiliśmy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą "Nasza Ustka - nasz Budżet Obywatelski".

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta, a także dla uczestników zajęć w Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej. Konkurs trwał od 10 marca do 10 kwietnia 2017r. Prace na temat: "Jak można zmienić Ustkę na lepsze w ramach Budżetu Obywatelskiego" można było przygotować w dowolnej technice graficznej. Regulamin konkursu zamieszczono poniżej w Załącznikach.


                                                            Zapraszamy do udziału w konkursie!


Dotychczas dzięki złożonemu przez mieszkańców projektowi w ramach Budżetu Obywatelskiego powstała siłownia plenerowa w parku przy ul. Kościelniaka, a w roku 2017 w ramach zadań o charakterze inwestycyjnym realizowane będzie zadanie:
YOUNGSPOT - budowa infrastruktury do uprawiania: kalisteniki, parkour'u, streetballu i sportów ekstremalnych
- koszt szacunkowy  400.000,00 zł
a ramach zadań o charakterze społecznym:
Koszykówka dla każdego          - koszt szacunkowy  36.000,00 zł
Ustecki Mural                              - koszt szacunkowy  15.000,00 zł


               Harmonogram  realizacji Budżetu Obywatelskiego

                                   Miasta Ustka na rok 2018

                         Działanie

 

             Termin

Akcja informacyjno-edukacyjna:

 - prowadzenie strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, - publikacja treści o tematyce Budżetu Obywatelskiego w prasie   lokalnej,

 - zorganizowanie konkursu plastycznego w szkołach
   podstawowych,

 - zorganizowanie konkursu plastycznego na wykonanie logo
   plakatu o tematyce Budżetu Obywatelskiego,

 - dystrybucja ulotek i plakatów,

 - powiadamianie za pośrednictwem systemu SMS

przez cały okres trwania III edycji Budżetu Obywatelskiego tj. od stycznia do maja 2017r.

Nabór wniosków (składanie projektów zadań)

od 1 lutego do 31 marca 2017 r.

Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna projektów zadań

na bieżąco w trakcie całego okresu naboru i po zakończeniu naboru do 18 kwietnia 2017r.

Ogłoszenie listy zgłoszonych projektów zadań  pozytywnie
i negatywnie zweryfikowanych

do 21 kwietnia 2017  r.

Publiczna prezentacja projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie

do 5 maja 2017 r.

Głosowanie

od 8 do 19 maja 2017 r.

Ogłoszenie wyników głosowania

do 31 maja 2017 r.


              Lista osób do kontaktów z mieszkańcami w sprawach zadań do Budżetu Obywatelskiego

 

Lp.

Jednostka merytoryczna

Imię i nazwisko

Telefon

Mail

1.

Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Bernard Kowalczyk

Elżbieta Mierzejewska

59 8154312

59 8154311

bkowalczyk@um.ustka.pl

emierzejewska@um.ustka.pl

2.

Wydział Spraw Społecznych, Oświaty,

Kultury i Sportu

Piotr Wszółkowski

Dorota Szcześniak-Abramczyk

59 8154329 

59 8154370

pwszolkowski@um.ustka.pl

dszczesniak@um.ustka.pl

3.

Wydział Promocji i Komunikacji
Społecznej

Jacek Cegła

Magdalena Matusiak

59 8154384

59 8154350

jcegla@um.ustka.pl

mmatusiak@um.ustka.pl

4.

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Małgorzata Bugajewska

Barbara Warsińska

59 8154321

59 8154322

mbugajewska@um.ustka.pl

bwarsinska@um.ustka.pl

5.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Alicja Cybulska

Krzysztof Stodoła

59 8154331

59 8154335

acybulska@um.ustka.pl

kstodola@um.ustka.pl

6.

Wydział Obsługi Informatycznej

Ewa Wieczorek

59 8154338

ewieczorek@um.ustka.pl

7.

Sekretarz

Danuta Groszek

59 8154304

sekretarz@um.ustka.pl

8.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce

Stanisław Podlewski

Mieczysław Nycz

59 8145586

stasiu2015@interia.pl

nyczm@ustka.org

 
 

Alokacje budżetu

zadania o charakterze inwestycyjnym
400 000,00 zł

zadania o charakterze społecznym
100 000,00 zł

 

Załączniki

 1. Harmonogram BO 2018.pdf
 2. REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.pdf
 3. BO - Zał 1 Formularz Zgłoszeniowy.pdf
 4. BO - Zał 1 Formularz Zgłoszeniowy (wersja edytowalna).doc
 5. BO - Zał 2 Oświadczenie.pdf
 6. BO - Zał 2 Oświadczenie (wersja edytowalna).doc
 7. BO - Zał 3 Karta Analizy zadania.pdf
 8. BO - Zał 3 Karta Analizy zadania (wersja edytowalna).doc
 9. BO - Zał 4 Karta do głosowania.pdf
 10. BO - Zał 5 Instrukcja głosowania.pdf
 11. Regulamin konkursu plastycznego.pdf